Zaloguj się do panelu:

Rejestracja nowego klienta

1. Wprowadzanie danych | 2. Weryfikacja | 3. Podsumowanie

Dane dostępowe
Login (NIP):
Hasło:
Powtórzenie hasła:
Dane identyfikacyjne klienta (dane do faktury)
Firma:
REGON:
Email:
Imię:
Nazwisko:
Ulica / nr domu:
Kod pocztowy, miejscowość:
Nr telefonu:
Kraj:
Uwagi:
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji konta (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane podaję dobrowolnie.


Zapoznaj się z treścią dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Magam Sp. z o.o. oświadcza, że nie wykorzystuje danych swoich klientów w innym celach aniżeli w kontaktach handlowych między firma Magam Sp. z o.o. a klientem. Dane te nie będą udostępniane innym osobom i podmiotom.
Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych Kontrahentów i Klientów jest Magam Sp. z o.o.
Dane osobowe Kontrahentów przetwarzane są w celu: - wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej, w tym ewidencji przychodów, rozchodów, zobowiązań, dokonywania zapisów księgowych, regulowania płatności, windykacji należności, - realizacji umów cywilnoprawnych.
Dane osobowe Kontrahentów mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Kontrahenci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wymienionych celów zbierania danych.