KARIERA

OFERTY PRACY

Nieustannie się rozwijamy, dlatego do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

 

PRACOWNIK PRODUKCJI

 

Miejsce pracy: Łódź

Twój zakres obowiązków

 • Obsługa maszyny produkcyjnej zgodnie z obowiązującymi standardami, specyfikacją maszyn i zasadami BHP
 • Dokonywanie regulacji i przezbrojenia maszyn
 • Realizacja zadań według ściśle określonych procedur i dokumentacji technologicznej
 • Uczestniczenie w przeglądach okresowych
 • Dbanie o jakość wytwarzanych produktów

Nasze wymagania

 • Gotowość do pracy na zmiany
 • Chęci do nauki, dużej motywacji do pracy

To oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia
 • Atrakcyjne stałe wynagrodzenie wraz z dodatkami za pracę zmianową, rosnące wraz z doświadczeniem pracownika
 • Opiekę medyczną lub Kartę sportową refundowany przez pracodawcę
 • Bogaty Pakiet socjalny z Zakładowego 

 

Prosimy o dołączenie w CV klauzuli:
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Magam Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. 6 Sierpnia 58/60, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko pracownik produkcji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

 

„W związku z wyrażeniem zamiaru uczestniczenia w rekrutacji prowadzonej przez Magam sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 6 Sierpnia 58/60 przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, iż moje dane osobowe zawarte w mojej aplikacji będą przetwarzane przez Magam sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 6 Sierpnia 58/60, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod nr KRS numer 0000271095, NIP: 729-020-51-96, REGON: 004281591 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej rekrutacji w zakresie wskazanym w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy oraz w innych przepisach zakończenia procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.”

DOŁĄCZ DO NAS

Polska, 90-638 Łódź,
ul. 6 Sierpnia 58/60
tel. +48 42 633 66 00
fax +48 42 633 66 28