FORMULARZ KONTAKTOWY

Temat: *
Imię i nazwisko: *
Nazwa firmy: *
Adres e-mail: *
Telefon:
Miasto:* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w następujących celach:

  marketingowych, w tym przesyłania zaproszeń do skorzystania z nowych produktów, statystyki handlowej, przedstawienia oferty spersonalizowanej.
  przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. reklam za pomocą poczty elektronicznej od „MAGAM” SPÓŁKA Z O. O. z siedzibą w Łodzi przy ulicy 6-go Sierpnia nr 58/60 (ustawa z dnia 18 lipca 2012 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną /Dz. U. z 2013 r. poz. 1422/).
  wykorzystania przez „MAGAM” SPÓŁKA Z O. O. z siedzibą w Łodzi przy ulicy 6-go Sierpnia nr 58/60 telekomunikacyjnych urządzeń krańcowych dla celów marketingu bezpośredniego tj. przesyłania SMS-ów oraz wykonywania telefonów (ustawa z dnia 16 lipca 2014 roku prawo telekomunikacyjne /tj. Dz. U. poz. 243/).

Zapoznaj się z treścią dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

DANE KONTAKTOWE

Polska, 90-638 Łódź,
ul. 6 Sierpnia 58/60
tel. +48 42 633 66 00
fax +48 42 633 66 28


skontaktuj się z doradcą  

+48 42 630 13 66


Wszelkie niezbędne informacje uzyskacie Państwo kontaktując się z nami:

Magam Sp. z o.o.

Polska, 90-638 Łódź , ul. 6 Sierpnia 58/60
tel. +48 42 633 66 00
fax +48 42 633 66 28

REGON: 004281591 NIP: 729-020-51-96
KRS 0000271095 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział KRS Kapitał zakładowy 4.000.000 PLN – wpłacony w całości.

Dział Obsługi Klienta:  tel. wew. 102


Dział sprzedaży:  tel. wew. 122, 212, 112


Dział Eksportu: tel. wew. 235, 215


Księgowość:

Główna Księgowa - tel. wew. 108