Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych / obowiązki informacyjne

W związku z obowiązywaniem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest „MAGAM” SPÓŁKA Z O. O. z siedzibą w Łodzi przy ulicy 6-go Sierpnia nr 58/60. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w ramach tak zwanego uzasadnionego celu rozumianego jako:

  • wykonywanie wszelkich czynności w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane przez Ciebie w formularzu kontaktowym,
  • ochrona przed roszczeniami w związku z prowadzoną działalnością,

podstawą prawną przetwarzana jest art. 6 ust 1 lit. f RODO

W sprawie przetwarzania danych osobowych można się kontaktować telefonicznie pod numerem 42 633 66 00 wew. 126 oraz e-mailem na adres rodo@magam.pl

2. Zebrane dane będą udostępnianie o ile będzie to koniecznie do realizacji wskazanych wyżej celów, innym podmiotom z którymi zostały zawarte umowy o powierzenie przetwarzania danych.

3. W związku z przetwarzaniem danych ma Pan/i prawo:

  • do żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia/ prawo do bycia zapomnianym/ lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Wyżej wskazane uprawnienia można realizować za pośrednictwem poczty e-mail ( rodo@magam.pl ), listem zwykłym (siedziba firmy).

4. Dane będą przechowywane przez czas do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym, a następnie przez 3 lata w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

5. W wypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanych danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może być dokonane za pomocą pisma pocztą tradycyjną na adres administratora, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w pkt. 1. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu wycofania zgody.

Taśmy e-platforma

Zaczaruj swoje wnętrze i nadaj mu wyjątkowy charakter wybierając najpiękniejsze taśmy firanowe z naszej oferty.

czytaj więcej
Zaprojektuj wszywkę

Niebanalne pomysły na oznakowanie towaru. Pozwól sobie na odrobinę szaleństwa i zaprojektuj swoją wszywkę.

przejdź do kreatora